Werkwijze

Huiswerkman, hoe werkt dat met de begeleiding dan?

Als Huiswerkman begeleid ik:

basisschoolleerlingen
leerlingen klas 1 en 2 van de middelbare school
MBO-leerlingen

Begeleiding geef ik aan:

een kleine groep van maximaal 5 leerlingen
individuele kinderen

Soorten begeleiding:

Remedial Teaching  (RT)
Huiswerkbegeleiding
Studievaardigheden

 

Basisschoolleerlingen

Voor een basisschoolleerling die moeite heeft met spelling of rekenen is individuele begeleiding en Remedial Teaching het meest geschikt. Bij spelling en rekenen moet de basis goed zijn. Soms ontstaan er hiaten. Het is belangrijk daar aandacht aan te besteden.
Als je dyslexie of dyscalculie hebt, heb je behoefte aan herhaling. Huiswerkman heeft een onuitputtelijke voorraad dictees en sommetjes en heel veel geduld.

Middelbare schoolleerlingen

Voor deze leerlingen bied ik een aangename plek waar het huiswerk onder begeleiding kan worden gemaakt. Na binnenkomst is er ruimte voor ontspanning en even babbelen met een kop thee. Daarna bekijken we samen de agenda en maken we een plan voor die middag. Waar nodig geef ik hulp. Ook ben ik beschikbaar om te overhoren.
Vooral geschikt wanneer een scholier in de eerste twee klassen van de middelbare school moet wennen aan huiswerk en behoefte heeft aan steun, rust en regelmaat.

MBO-leerlingen

Deze groep heeft tegenwoordig te maken met het vak Rekenen. Aan het einde van je opleiding moet je een bepaald rekenniveau halen. De rekenmethoden die worden gebruikt op het MBO zijn met hun uitleg niet zo uitgebreid als de methoden van de basisschool. Voor leerlingen die moeite hebben met rekenen voeg ik uitleg en structuur toe aan de methode waar de school mee werkt. Tegenwoordig hebben de meeste methoden een online oefenprogramma. Daarin maak ik leerlingen wegwijs.


Koffer Tekst Logo

Starten met de begeleiding

Een eerste opzet voor de begeleiding maken we tijdens een intake-gesprek met de ouders. Daarin komen, naast het kind zelf, de belangrijkste huiswerkfactoren in de omgeving van het kind aan bod. Daarnaast heb ik samen met de huiswerkmaker een huiswerksessie. Zo verkennen we of we elkaar begrijpen en of  we vertrouwen hebben in onze samenwerking.

Koffer Tekst Logo