Visie

Huiswerkman, hoe denk jij erover dan?

Huiswerk maken is oefenen met de lesstof. Belangrijk is dat huiswerk maken je laat zien of je lesstof beheerst. Huiswerkbegeleiding geeft je inzicht in hoe jij het beste leert en welke aanpak bij jou past. Huiswerk hoeft geen problemen te geven. Vaak zijn het de negatieve gedachten over huiswerk die een soepel verloop beïnvloeden. De enige positieve gedachte die bestaat over huiswerk is de gedachte dat het huiswerk af is. En dat is geen realistische gedachte. Morgen is er immers weer huiswerk. Door de negatieve gedachten te bespreken, beïnvloeden ze je minder.

Koffer Tekst Logo

Huiswerk is niet leuk. Er zijn in de wereld veel dingen die leuker zijn. Huiswerk leren maken is wel handig. Het leert je om te gaan met wat je moeilijk vindt. Huiswerk is makkelijker als je oplet tijdens de uitleg op school en de lesstof daar goed wordt uitgelegd.

Koffer Tekst Logo

Motivatie om huiswerk te maken kan door allerlei omstandigheden tijdelijk zijn afgenomen. Je kunt bijvoorbeeld zorgen hebben. Moeilijkheden met het maken van huiswerk heeft dan niets te maken met het huiswerk. Dan kan het fijn zijn om een plek te hebben waar daar rekening mee wordt gehouden en begrip voor is.

Koffer Tekst Logo

Iedereen kan zo nu en dan wat hulp met schoolvakken gebruiken. Soms heb je wat meer tijd nodig om iets te leren.

Koffer Tekst Logo

Als Huiswerkman vind ik het voor goede individuele begeleiding heel belangrijk dat het klikt. Begeleiding is effectiever als je graag naar de huiswerkbegeleiding komt. Huiswerkbegeleiding werkt het beste als je gemotiveerd bent. Ik ben blij met goede resultaten voor toetsen maar echt blij ben ik pas als ik zie dat je je zekerder gaan voelen, meer zelfvertrouwen krijgt en wat meer vertrouwen hebt in de goede afloop. Uiteindelijk komt altijd alles goed.

Koffer Tekst Logo

Niet iedereen heeft de discipline om zelfstandig aan het werk te gaan. Je huiswerk maken terwijl er iemand in de buurt is om je te helpen is dan fijn. Je huiswerk maken in een rustige omgeving werkt stimulerend. Je huiswerk maken terwijl anderen daar ook mee bezig zijn helpt ook.